XL Polska

Twój partner w nieruchomościach

O firmie 

XL Polska to firma, która już od ponad 10 lat działa na dolnośląskim rynku nieruchomości. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości, wycenie przedsiębiorstw i maszyn oraz wyodrębnianiu lokali, pośrednictwie, a także innych usługach związanych z nieruchomościami.

Z usług XL Polska korzysta wiele instytucji – banków, urzędów, a także osób fizycznych. Duże zainteresowanie usługami firmy świadczy o solidności i profesjonalizmie. 

Z XL Polska budujesz na solidnych fundamentach. 

Oferta

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest niezwykle ważną dokumentacją – służącą przede wszystkim do oszacowania wartości danego budynku lub innego dobra. Potrzebna jest ona podczas kupna i sprzedaży i wymagana jest zawsze w momencie ubiegania się o kredyt. Wycena nieruchomości jest sporządzana przez wykwalifikowanych rzeczoznawców, posiadających uprawnienia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. 

Certyfikaty energetyczne

Certyfikaty energetyczne

Certyfikaty energetyczne to dokumenty, w których w sposób obliczeniowy wyznacza się zapotrzebowanie na energię dla potrzeb ogrzewania, przygotowania ciepłej wody oraz w przypadku lokali użytkowych – do oświetlenia w kilowatach na jeden metr kwadratowy na rok. Certyfikaty są potrzebne przy transakcjach nieruchomościami (kupno, sprzedaż, darowizna), w tym przy umowach najmu.

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw jest dokumentacją przedstawiającą wartość danej firmy. Do jej wykonania potrzebna jest szeroka wiedza z zakresu finansów i księgowości, a także zrozumienie sektora działalności danego przedsiębiorstwa. 

 

 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Wycena maszyn i urządzeń

Wycena maszyn i urządzeń

Wycena maszyn i urządzeń potrzebna jest do oceny bieżącej wartości przedmiotu wyceny. Bardzo często niezbędna jest w procesach kredytowo-leasingowych. Do jej wykonania konieczna jest wiedza techniczna, a w szczególności tytuł inżyniera nauk technicznych. Dodatkowym atutem jest posiadanie certyfikatu BOMIS ®.

 

Wyodrębnianie lokali

Wyodrębnianie lokali

Kontakt

XL Polska Sp. Z O.O. 

ul. Szkolna 4
61-833 Poznań 
NIP 7781441546
REGON 30047278700000


Adres kontaktowy
ul. Cicha 14
59-220 Legnica


tel. 606 293 466 / 606 789 946

mail: 
iwona.matuszewska@xl-polska.pl
d.matuszewski@xl-polska.pl

 

Formularz kontaktowy© 2006 - Projekt AIT
Polityka prywatności.